English below / Türkçe altında

DE

Doable Storytelling ist der Berührungspunkt, der die Erzähler*innen Pınar Özütemiz, Qwigo Lydia und Hannah Demtröder verbindet. Auf Türkisch, Englisch, Deutsch und in erfundenen Sprachen erzählen sie Märchen und Mythen, wahre Begebenheiten und ausgedachte Wahrheiten, Großstadtgeschichten und kleinste Beobachtungen. Dabei sind es die drei unterschiedlichen Blickwinkel der Erzählenden, die Doable Storytelling ausmachen: Die einzelnen Ideen, Vergangenheiten und Erzählweisen der Storyteller*innen lagern sich übereinander, zeigen die unterschiedlichsten Bilder und Schichten – werden zu einer Geschichte. Mögliche, notwendige, unwahrscheinliche, spontane, wilde, romantische, knallharte, einsame, kompromisslose und weitreichende Geschehnisse werden hier frei erzählt – und die Zuschauer*innen sind eingeladen, ja: aufgefordert!, in die Welt der Doables mit einzusteigen. Denn jede Geschichte will gehört – und weitergetragen – werden.

EN

Doable Storytelling is the bond connecting storytellers Pınar Özütemiz, Qwigo Lydia and Hannah Demtröder. In Turkish, English, German and invented languages, they relate folktales and myths, true incidents and made-up truths, postmodern urban sagas and tiny observations. As a trio, Doable Storytelling casts its nets wide and deep in the sea of story: Three diverse perspectives, backgrounds and narrative styles are superimposed on each other to reveal rich images and layers that become one common telling. Freely, without a rote script, the performers spin tales of possible, necessary, improbable, spontaneous, wild, romantic, tough, lonely, uncompromising and far-reaching happenings, and the audience is heartily welcomed along on their journeys through doable worlds. Because every story is waiting for a time and place to be shared.

TR

Doable storytelling, hikâye anlatıcılarının hayal dünyalarından beslenen hikâyelerle birbirini bulmuş bir kollektiftir. Sözlü geleneğe ait masalların, mitlerin, fıkraların, efsanelerin, biyografik hikayelerin, rüyaların ve içten muhabbetlerin efsunlu dilini Berlin’in ruhuna uygun olarak yorumlamanın hayali ile yola çıkar. Postmodern şehirli hayat akışı içerisinde, teknoloji ve hızlı hayat tarzında unutulmuş olan sözlü anlatı sanatını, çağdaş bir yorumla yeniden canlandırmaya çalışır. Bu alana gönül vermiş Pınar Özütemiz, Qwigo Lydia ve Hannah Demtröder’den oluşur. 

Doable storytelling anlatıcıları, farklı kültürel birikimleri ve Berlin’deki hayat deneyimleriyle sözlü kültüre ait ürünleri bugünün ihtiyaçları ile birleştirerek yeni hikâyeler oluşturmanın peşindedir. İngilizce, Almanca ve Türkçe olmak üzere farklı dillerde seyirci ile buluşan ‘Doable’ hikaye anlatıcıları, hikaye anlatıcılığı konusunda ‘yapılabilir’ (‘doable’) her türlü ortak çalışmaya açıktır. Bu yolda karşılaştıkları diğer anlatıcı ve sanatçılarla oyunbazlık ve laf ebeliği yapmaya bayılırlar. 

Çünkü her hikâyenin, anlatılmayı bekleyen kendine has bir zamanı ve mekanı vardır.

Öyle ya..

Başlangıçta söz vardı.

O sözün ritminde, renginde, bir varmışında bir yokmuşunda, imgelerinde, arketiplerinde, yazıyla buluşan gölgesinde, vücut bulmuş raksında, yine yeniden kurgusunda, yaşam ve ölüm döngüsünde; an içerisinde hayal edilebilen her şey sahnede seyiricisiyle can bulur.

Photo: Justin Time